Selamat Datang ke Ruai Aman. Blog Berinformasi dan BerilmiahTerima kasih atas kunjungan anda. Kehadiran anda amat dialu-alukan.

Welcome To My Ruai

Mar 9, 2011

Koleksi Soalan Siri 5

Bahagian A

Arahan: Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [25 markah]

1. Kajian Kementerian Kesihatan mendapati rakyat Malaysia mengambil gula dua kali ganda lebih daripada had yang disarankan. Kajian ini mendapati gula menjejaskan kesihatan pengguna. Langkah-langkah pengawalan pengambilan gula yang berlebihan hendaklah dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Bincangkan.

2. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak berwajib untuk memupuk semangat membaca dalam kalangan masyarakat di Negara ini. Walau bagaimanapun, usaha-usaha tersebut masih samar hasilnya. Masyarakat lebih gemar membaca bahan bacaan picisan berbanding bahan bacaan berilmiah. Huraikan faktor yang menyebabkan gejala ini berlaku dan berikan saranan bernas untuk mengatasinya.

Bahagian B
Arahan
: Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [25 markah]

3. Tekonologi laser telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penggunaan ini member manfaat yang sangat besar kepada pembangunan negara.
Jelaskan faedah penggunaan laser kepada manusia manusia sejagat.

4. Penilaian Kesan Alam Sekitar [EIA] yang ketat harus dilakukan sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan hutan diluluskan. Laporan ini amat penting untuk memastikan ekologi dan ekosistem alam sekitar tidak terjejas. Huraikan kesan-kesan pemusnahan hutan dan langkah yang patut dilakukan untuk menangani masalah ini.


Bahagian C
Arahan
: Jawab dua soalan sama ada soalan 5a atau 5b dan 6a atau 6b.[20 markah]

5a. ”...Hari Wanita merupakan salah satu pentas pengiktirafan kerajaan kepada golongan wanita. Golongan wanita bukan hanya berperanan dalam institusi kekeluargaan malah mencakupi aspek yang lebih luas. Peranan dan sumbangan wanita hari ini dalam pelbagai lapangan seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan keselamatan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Diskriminasi terhadap golongan hawa ini tidak sepatutnya wujud dalam zaman ini...”
[Dipetik dan diubahsuai daripada Dewan Masyarakat, Jun 2009]

5a [i] Nyatakan salah satu bentuk pengiktirafan kerajaan ke atas sumbangan golongan wanita di negara ini.

5a [ii] Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 pata perkataan, huraikan sumbangan wanita di dalam bidang ekonomi dan politik.

ATAU

5b [i] “…Secara umum, Sekolah Wawasan merujuk kepada tiga aliran sekolah yang berbeza iaitu SK, SJK (C) dan SJK (T) ditempatkan dalam satu perkarangan yang besar dengan harapan integrasi kaum dapat diwujudkan melalui aktiviti sekolah seperti aktiviti kokurikulum. Walaupun penerangan tentang konsep Sekolah Wawasan sudah dijelaskan oleh kerajaan, namun masih ada pihak memberikan reaksi yang kurang menyenangkan…”
[Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dewan Masyarakat, Jun 2009]

5b [i] Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Wawasan?

5b [ii] Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kebaikan Sekolah Wawasan dalam aspek perpaduan negara.

DAN

6a. “...Kanak-kanak indigo ialah kanak-kanak yang menonjolkan persepsi luar deria [ESP] atau keupayaan yang tidak dapat dijelaskan dari segi saintifik atau akliah. Kanak-kanak indigo berkebolehan membayangkan perasaan orang lain, menterjemahkan sebarang keadaan spiritual, paranormal dan ghaib. Mereka dapat menyelesaikan beberapa kes jenayah berprofil tinggi. Mereka diberi kepercayaan membantu pihak polis...”
[Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dewan Kosmik, Februari 2009]

6a [i] Siapakah kanak-kanak indigo?

6a [ii] Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan bagaimana kanak-kanak dapat membantu pihak polis.

ATAU

6b “…Makanan organik semakin popular di negara kita, terutamanya bagi mereka yang mementingkan kesihatan dan bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan seperti asma, barah dan alah kepada bahan sesuatu bahan kimia. Makanan organik sebenarnya dihasilkan tanpa penggunaan baja, racun serangga, bioteknologi, pertumbuhan hormone, iradiasi dan antibiotik. Lantaran sifatnya demikian, makanan organik lazimnya dirujuk sebagai makanan yang asli dan dikaitkan dengan makanan golongan kaya…”
[Dipetik dan diubahsuaikan daripada Majalah Estidotmy, Julai 2005]

6b [i] Apakah yang dimaksudkan makanan organik?

6b[ii] Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan faktor makanan organik mahal harganya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...