Selamat Datang ke Ruai Aman. Blog Berinformasi dan BerilmiahTerima kasih atas kunjungan anda. Kehadiran anda amat dialu-alukan.

Welcome To My Ruai

Nov 29, 2011

Best....

Kulit majalah sekolah 2011. Cantik menarik kau memang debooooommmmm!!! Tak sangka jadi 'cover man' pulak hehe....

Staf Guru

SMK KALAKA, ROBAN
Berikut ialah senarai staf guru SMKK yang terkini setakat 21 November 2011
[73 orang guru].


PENGETUA
DOMINIC SULLANG MAJANG [AMN]

PK IKHTISAS
BOO MEE LIAN

PK HEM
BERITIN EMPAWI

PK KOKURIKULUM
RANDY JAMES CHUAT

PK TINGKATAN ENAM
GERAMAN JAMIT

PENYELARAS KOKURIKULUM T6
MOHD. NADZIF MUKHTAR

GURU KANAN
1. GK KEMANUSIAAN: MORGAN ANAK MADANG
2. GK BAHASA: LEE SZE PEI
3. GK SAINS & MATEMATIK: JOSHUA ONIYEYE ANAK GRAMAN
4. GK TEKNIK VOKASIONAL: VALERIE VINCENT SAMBAU

SENARAI GURU
1. NINGKAN ANAK KLANANG
2. JAMPONG ANAK SELAT
3. BELUJOT ANAK KRAI
4. CHANG SIOH HUANG
5. CHRISTINE TEO YEE LING
6. DO AGANG
7. FADZAINAH BT AYUB
8. FAIZAH BT RAMLI
9. GABNA SAIRAH GANTI
10. GOI GUEK CHENG
11. HASMAH BT BUJANG MULA
12. IDINE@GUDIN ANAK KUNDANG
13. KHUZAIMAH BT JOHARI [Pindah Nov 2011]
14. LANJI CHEN
15. LIEW JOON FONG [Pindah Nov 2011]
16. LIZA ANAK DUDUM
17. MOHD NADZIF BIN MUKHTAR
18. NORMAZURA BT MAHAYUDIN [Pindah Nov 2011]
19. PAULINE ANAK ENJAN
20. RANDY ANAK JAMES CHUAT
21. SENORITA ANAK ASON
22. SITI SARA BT HASSAN
23. STANELY ANAK DENNIS
24. TAN BEN HUAT
25. WEE CHUIN YEN
26. WONG LEH CHUI
27. LUI LAY HUN
28. HENRY LAI ANAK BUNDAN
29. MARIENFELDE ANAK JEBI
30. PUTERI BASYARIAH BT ABU BAKAR
31. SHEILA MACKEMCEE
32. SALAMAH BT SUHAILI
33. RUZIAH BT MOHD DAUD
34. NURHANA BT MOHD EHIWAN [Pindah Jul 2011]
35. MARLIA BT BAHAROM
36. CHIENG FONG FONG [Pindah Nov 2011]
37. ADILIA MANDANG ANAK ALONG
38. GEORGINA TRA ANAK GRAMAN
39. ROSNAH BT ABDULLAH
40. WAN SITI NURSYAWANI BT MOHAMED AZAMI
41. NOR SAZANA BT DERAMAN
42. MUHAMMAD TAUFIQ AQMAL BIN HEDZIR
43. NADMI BIN NOOR
44. MARTIN ANAK JALIN
45. YUSYFINI HAKIMAH BT ISMAIL@YUSOF
46. ABANG KADIR@ALBERT KADIR ANAK BATAT
47. ANNIE ANAK PHILLIP PATRICK PARU
48. EPOT BT PIEE
49. GAY ANAK GANYA
50. HALIMAH BT KASIM
51. HAMDAN BIN KAMERI
52. JAMES ANAK KATOH
53. JAMIL BIN OTHMAN
54. KUNI@CONNIE ANAK JENANG [Bersara Jun 2011]
55. LILA ANAK UMAR
56. MADELINE ANAK ASOI
57. MAUREEN ANAK INTAI
58. MICHAEL ANAK RANTI
59. NAHAR ANAK PUNPUN
60. NENCY ANAK UJAI
61. PARTI ANAK RANGGA
62. UJAL BIN MUDIN
63. MATHEW MENSAN ANAK LONG
64. FIFI AISYHA MASLINI [ X GSTT]
65. KENEDY ANAK PANGKAU [X GSTT]
66. AWANG ABAS

KBKK

Sebagai manusia, kita adalah makhluk istimewa ciptaan Tuhan yang dianugerahkan dengan akal dan fikiran. Kita mampu berfikir untuk membeza antara betul dan salah atau baik dan buruk sesuatu perkara. Tetapi adakah kita faham tentang kemahiran berfikir?

Komponen utama KBKK:
• Berfikir secara kritis,
• Berfikir secara kreatif.

1. Kemahiran berfikir secara kritis
KB secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.

2. Kemahiran berfikir secara kreatif?
Merujuk kepada kecekapan menggunakan minda untuk:
• menjana dan menghasilkan idea,
• mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
• menerokai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.

Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:
• membanding dan membeza:
• membuat kategori,
• meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
• menerangkan sebab.
• membuat sekuen / urutan.
• menentukan sumber yang dipercayai,
• membuat ramalan,
• mengusul periksa andaian,
• membuat inferens

Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:
• mencipta analogi
• menjana dan menghasilkan idea baru
• mencipta metafora

Kajian Tindakan

Baru-baru ini saya telah menghadiri Kursus Kajian Tindakan yang dianjurkan oleh IAB di IPTAR. Walaupun KT ini sudah agak lama diperkenalkan tetapi secara peribadi, saya belum mendapat pendedahan langsung berkaitan KT. Terima kasih kepada pihak pengurus kursus iaitu Dr. Shahri Abdul Rahman, Dr. Abang Hut dan Pn Jacqualine serta pegawai IAB yang lain atas penganjuran kursus yang begitu banyak manfaatnya ini khsususnya untuk para pendidik. Terima kasih juga kepada semua rakan sekursus...


Pengenalan Kajian Tindakan

1.0 Bahagian ini cuba menjelaskan dengan lebih lanjut tentang Kajian Tindakan. Masalah serta kekeliruan yang dihadapi oleh guru semasa menjalankan kajian tindakan dijadikan panduan dalam membuat penjelasan ini.

1.1 Beberapa Perbezaan Antara Penyelidikan Pendidikan Tradisi Dengan Kajian Tindakan
Kajian Tindakan juga tergolong dalam penyelidikan pendidikan. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perbezaan antara Kajian Tindakan dengan penyelidikan pendidikan tradisi atau konvensional yang selalu dilaksanakan dalam pendidikan. Perbezaan yang dihuraikan di sini dibataskan kepada beberapa aspek kajian tradisi yang didapati boleh menimbulkan kekeliruan dalam memahami Kajian Tindakan. Aspek-aspek tersebut merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan peranan penyelidik, tujuan kajian, sampel kajian, serta menggunakan dapatan untuk membuat generalisasi.

Penyelidikan pendidikan selalunya dilakukan oleh Institusi Pengajian Tinggi untuk tujuan akademik atau pun oleh individu atau organisasi tertentu untuk tujuan pembentukan dan pengembangan dasar atau program yang berkaitan dengan pendidikan. Dua pihak yang terlibat dalam kajian iaitu penyelidik dan pihak yang dikaji terdiri daripada ahli sesuatu situasi sosial atau organisasi yang berlainan serta memainkan peranan yang berbeza. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar Dan Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", penyelidik (pihak yang menjalankan kajian) mungkin terdiri daripada Pegawai Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, pelajar atau pensyarah dari Institusi Pengajian Tinggi. Manakala sampel kajian (pihak yang dikaji) pula terdiri daripada murid, guru dan pengetua sekolah di bandar dan di luar bandar.

Lazimnya tujuan sesuatu kajian ialah untuk melihat sejauh manakah sesuatu keadaan sosial wujud. Bagi menentukan sama ada sesuatu keadaan yang dikaji itu wujud atau tidak, dikemukakan beberapa soalan kajian berkaitan dengan perkara yang dikaji. Contoh, sejauh manakah minat pelajar bandar / luar bandar dalam mata pelajaran sains? Atau sejauh manakah kemudahan makmal mempengaruhi minat pelajarterhadap sains? Penyelidikan pendidikan tradisi menggunakan sampel kajian dari sesuatu kelompok populasi. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar / Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", kelompok populasi yang dikaji ialah murid, guru sains dan pentadbir sekolah di bandar dan luar bandar.

Penyelidik melibatkan sebahagian sahaja daripada keseluruhan kelompok yang dikaji misalnya sebanyak 30% untuk dijadikan sampel kajian. Berasaskan pertimbangan bahawa semua ahli kelompok mempunyai ciri-ciri yang sama seperti dari segi peranan, tanggunjawab, amalan atau lain-lain ciri yang berkaitan dengan perkara yang dikaji, sampel 30% ini dianggap mewakili keseluruhan populasi yang terbabit. Oleh itu dapatan kajian daripada sampel sebanyak 30% boleh dijadikan asas untuk membuat satu anggapan umum atau generalisasi terhadap keseluruhan kelompok populasi tadi. Contoh generalisasi yang mungkin boleh dibuat daripada dapatan kajian ialah "pelajar bandar lebih minat belajar sains daripada pelajar luar bandar". Seiring dengan itu penyelidik juga boleh menggunakan dapatan kajian untuk membuat cadangan umum bagi meningkatkan minat dalam mata pelajaran sains di kalangan populasi luar bandar. Lazimnya cadangan untuk memperbaiki program dimajukan kepada organisasi pendidikan yang terlibat secara langsung dalam perancangan pendidikan sains di sekolah. Dalam konteks pelaksanaan kajian, peranan penyelidik berakhir setelah laporan kajian disediakan.

1.2 Pengertian Tentang Kajian Tindakan
Kajian Tindakan adalah kajian berbentuk kualitatif. Kajian kualitatif menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat, didengar atau dibaca. Data berbentuk statistik (nombor) juga digunakan tetapi tidak menjadi cacat sesuatu Kajian Tindakan yang tidak menggunakan data berbentuk itu. Peraturan yang perlu dipatuhi apabila menjalankan Kajian Tindakan ialah keempat-empat langkah asas iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Berikut dihuraikan dengan lebih terperinci beberapa perkara asas tentang Kajian Tindakan. Masalah yang dialami oleh guru-guru yang menjalankan Kajian Tindakan di sekolah dijadikan asas dalam membuat huraian dan cadangan.

1.2.1 Pengembangan Profesionalisme Guru
Kajian Tindakan mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru sebagai seorang profesional tidaklah semata-mata mengamalkan pengetahuan yang dikemukakan oleh orang lain tetapi berupaya merintisjalan bagi menangani pelbagi masalah P&P. Dalam Kajian Tindakan, guru sebagai penyelidik mengkaji amalan bekerjanya sendiri serta kaitannya dengan keberkesanan pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya. Amalan bekerja iaitu amalan mengajar termasuklah cara guru berinteraksi dengan murid, latihan-latihan yang disediakan, gaya penyampaian, soalan-soalan yang digunakan dan sebagainya. Guru menjalankan kajian atas kesedaran bahawa terdapat masalah yang mengganggu proses pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya dan masalah itu perlu ditanganinya sendiri.

Apabila seseorang guru mengamalkan Kajian Tindakan beliau perlu melakukan pengubahsuaian amalan P&P secara berterusan sehingga berlaku peningkatan dalam pencapaian murid pada tahap yang jauh lebih baik berbanding dengan keadaan sebelum kajian dijalankan. Sekiranya pencapaian murid meningkat setelah melakukan aktiviti P&P yang telah dirancang untuk menangani masalah yang wujud, bolehlah dirumuskan bahawa amalan pengajaran guru berkesan. Keberkesanan pengajaran guru meningkatkan kewibawaannya sebagai pendidik dan dengan itu tahap profesionalisme guru itujuga turut meningkat. K.ajian Tindakan memperlihatkan pengembangan guru sebagai sesuatu yang mengarah dari bawah ke atas (bottom-up) dan bukan dari atas ke bawah (top-down). Model penjana pengetahuan (knowledge-generating model) mengandaikan bahawa kemajuan dalam latihan pendidikan perlulah berasaskan pada pandangan dan pengalaman guru sendiri. Model ini menekankan peranan guru sendiri sebagai model utama kajian tanpa menerima tekanan atau arahan dari pihak atasan. Dapatan dari kajian diterima sebagai sebahagian daripada percambahan idea dalam bidang yang dikaji.

1.2.2 Meningkatkan Keberkesanan Amalan Mengajar
Peningkatan keberkesanan amalan mengajar seseorang guru boleh dilihat melalui peningkatan prestasi pihak yang menerima perkhidmatan guru tersebut iaitu murid-murid. Melalui pemerhatian terhadap aktiviti-aktiviti P&P yang dijalankan di bilik darjah, guru mengumpul data secara terancang untuk mengesan kelemahan dan kekuatan aktiviti yang dilaksanakan. Data yang telah dianalisis memberi gambaran yang jelas kepada guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses P&P. Berpandukan kepada analisis data guru mengubahsuai amalan mengajar yang lalu supaya menjadi lebih berkesan. Proses mengutip data dan mengubahsuai amalan berlaku berulangkali sehinggalah berlaku peningkatan dalam prestasi murid.

1.2.3 Tujuan Kajian
Pelaksanaan Kajian Tindakan di bilik darjah bertujuan khusus untuk meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru dan meningkatkan pencapaian murid. Secara logik, seorang murid dianggap berjaya menguasai kemahiran-kemahiran pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran apabila berjaya mendapat markah tinggi dalam sebarang penilaian bagi mata pelajaran tersebut. Dalam konteks pencapaian akademik, murid tersebut juga dianggap cemerlang dalam mata pelajaran itu. Sesuatu Kajian Tindakan yang bertujuan untuk mengatasi pelbagai masalah pembelajaran atau membantu murid menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran yang ditetapkan untuk satu-satu mata pelajaran adalah lebih menepati matlamat untuk membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata pelajaran.
Perhatikan contoh berikut:
• Membantu murid belajar dengan berkesan melalui pengajaran yang berkesan.
• Membantu murid merancang cara belajar di bilik darjah dengan berkesan melalui bimbingan guru yang berkesan.

Contoh di atas boleh dijadikan tujuan kajian tindakan untuk dilaksanakan oleh seorang guru dalam satu kelas, atau untuk semua guru dalam satu sekolah bagi satu atau semua mata pelajaran atau pelbagai mata pelajaran. Kajian itu boleh dilaksanakan dalam tempoh setahun atau untuk beberapa tahun. Pelaksanaan Kajian Tindakan untuk satu atau beberapa tahun sesi persekolahan pastilah mengandungi beberapa pusingan atau kitaran mengikut masalah-masalah yang hendak ditangani. Tiap-tiap kitaran kajian mengandungi tujuan khusus berkaitan dengan satu-satu masalah atau kemahiran yang cuba ditangani.

Perhatikan contoh-contoh berikut:
• Meningkatkan penguasaan kemahiran mendarab sifir 2 hingga 4.
• Meningkatkan kefahaman murid tentang rumah sa, puluh dan ratus dalam kemahiran asas menambah.

Selain daripada bertujuan untuk menangani masalah pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid, Kajian Tindakan juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang.

1.2.4 Langkah-Langkah Melaksanakan KajianTindakan
Dalam proses pembelajaran di bilik darjah, tiap-tiap kemahiran lazimnya dipelajari satu per satu. Proses yang sama berlaku dalam Kajian Tindakan. Tiap-tiap masalah pembelajaran di tangani satu per satu. Proses pelaksanaan Kajian Tindakan merangkumi empat langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek.

Langkah-langkah ini dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Gelungan seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah menggambarkan proses pelaksanaan tanpa penghujung. Dalam satu gelungan atau kitaran kajian, pengkaji cuba menangani satu masalah tertentu seperti meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiranan dalam sesuatu mata pelajaran. Pelbagai aktiviti P&P dicuba untuk menangani masalah itu. Setelah masalah dapat ditangani kitaran kajian seterusnya dimulakan dengan memberi tumpuan kepada masalah lain pula. Setelah dibuat perancangan rapi untuk mengatasi sesuatu masalah, adalah dijangkakan bahawa sesuatu masalah itu seharusnya dapat diatasi. Mungkin berlaku keadaan di mana penyelidik mendapati tiada perubahan berlaku atau sedikit sahaja kejayaan dicapai setelah kajian dilaksanakan. Sekiranya pengkaji tidak melakukan pemerhatian yang teliti dan tidak membuat catatan semasa kajian berlangsung, sukar baginya untuk mengesan dengan tepat kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Oleh itu amalan mencatat atau merekod segala perkembangan yang berlaku semasa aktiviti dilaksanakan adalah satu peraturan yang perlu dipatuhi dalam Kajian Tindakan. Seseorang guru yang mengamalkan kajian tindakan sentiasa mencari masalah pembelajaran yang dihadapi oleh muridnya. Setelah masalah dikenalpasti usaha dilakukan untuk menangani masalah itu melalui langkah-langkah merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Proses kajian untuk menangani masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti berlaku berterusan sehingga semua masalah diatasi.

1.2.5 Mengubah Amalan Mengajar
Dalam situasi pembelajaran di bilik darjah murid-murid menghadapi berbagai-bagai masalah. Perkara ini boleh dikesan melalui pencapaian murid yang berbeza-beza walaupun mereka diberi pengalaman pembelajaran yang sama. Apakah lagi yang boleh dilakukan oleh guru untuk membantu murid-murid golongan ini? Langkah-langkah P&P melalui Kajian Tindakan melibatkan guru mengutip data terperinci tentang berbagai faktor bilik darjah yang mempengaruhi proses pembelajaran. Hasil analisis data tersebut membantu guru memahami mengapa sesuatu aktiviti P&P yang dilaksanakan tidak mencapai matlamat. Dengan cara ini guru dapat mengesan langkah menjalankan aktiviti yang perlu diubahsuai. Apabila berlaku pengubahsuaian aktiviti, secara tidak langsung guru yang terlibat mengubah amalan mengajar iaitu amalan dalam bentuk menyediakan aktiviti P&P.

Dalam K.ajian Tindakan pengubahsuaian terhadap aktiviti P&P perlu dan sentiasa dilakukan. Amalan mengubahsuai aktiviti diteruskan sehingga pencapaian murid meningkat ke tahap yang sebaik mungkin. Proses pengubahsuaian sesuatu aktiviti berlaku setelah aktiviti itu dilaksanakan. Data tentang pelaksanaan aktiviti dianalisis dan hasil analisis itu dijadikan panduan atau landasan untuk memperbaiki aktiviti yang sama atau membina aktiviti baru. Melalui proses "cuba-cuba" aktiviti diubahsuai mengikut keperluan murid dan dengan cara tersebut keberkesanan aktiviti P&P boleh dipertingkatkan. Usaha berterusan oleh guru untuk menilai keberkesanan amalan mengajar juga membolehkan guru tersebut mengesan kelemahan yang menimbulkan masalah pembelajaran seawal mungkin. Dengan cara ini langkah pembaikan dapat dibuat sebelum sesuatu masalah menjadi serius dan terlalu sukar untuk ditangani.

1.2.6 Kajian Menjelaskan Amalan Penyelidik
Guru yang menjalankan Kajian Tindakan memainkan peranan sebagai pengkaji. Perkara yang dikaji ialah amalan guru itu sendiri berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid yang diajar. Oleh itu guru adalah pihak yang dikaji dan beliau tidak mewakili mana-mana kelompok populasi. Justeru, adalah tidak wajar dapatan Kajian Tindakan digunakan untuk membuat generalisasi terhadap amalan guru lain. Begitu juga, cadangan untuk memperbaiki aktiviti atau langkah P&P berdasarkan dapatan sesuatu kajian adalah sesuai dan lebih tepat untuk memperbaiki amalan guru yang menjalankan Kajian Tindakan itu sendiri.

1.2.7 Perkongsian Maklumat
Perkongsian dapatan kajian adalah perkara penting yang disarankan dalam Kajian Tindakan. Melalui perkongsian itu guru lain boleh menggunakan dapatan kajian sebagai rujukan atau panduan bagi melaksanakan kajian mereka sendiri. Seseorang guru yang berhasrat untuk mencuba aktiviti-aktiviti P&P yang telah dilaksanakan dalam Kajian Tindakan guru lain perlulah mengutip data tentang amalannya dahulu. Berdasarkan analisis data yang dikutip itu aktiviti yang hendak dicuba diubahsuai mengikut keperluan murid-muridnya sendiri.

1.2.8 Memahami Proses Pembelajaran
Guru yang menjalankan Kajian Tindakan turut mengalami proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini guru cuba memahami proses pembelajaran murid-muridnya. Dengan memahami proses pembelajaran murid, guru boleh mengambil langkah untuk memperbaiki pengajarannya yang tidak berkesan. Kajian Tindakan yang memberi penekanan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa sesuatu pendekatan atau aktiviti pengajaran adalah lebih baik daripada yang lain atau untuk menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran tidak menepati matlamat untuk memperbaiki amalan guru.

Perhatikan contoh-contoh dibawah.
• Perbandingan Antara K.eberkesanan Teknik Mengajar A Dengan Teknik Mengajar B.
• Keberkesanan Penggunaan Internet Dalam Pengajaran.

Contoh di atas mebayangkan bahawa tumpuan kajian adalah untuk menguji keberkesanan teknik mengajar atau bahan P&P, manakala kajian tindakan pula cuba mengesan kekuatan atau kelemahan amalan guru. Melalui Kajian Tindakan teknik mengajar A atau B serta penggunaan internet dalam pengajaran boleh dijadikan langkah atau aktiviti P&P untuk menangani sesuatu masalah yang dikaji.

1.2.9 Pendekatan Penyelidikan Dalam Pengajaran
Berbagai aktiviti atau program tambahan dilaksanakan di sekolah untuk mempertingkatkan prestasi murid. Seringkali aktiviti tersebut dilaksanakan di luar bilik darjah sama ada sebagai kelas tambahan atau program berbentuk kempen untuk menggalakkan lagi minat murid terhadap pelajaran. Seseorang guru yang menjalankan Kajian Tindakan tentang amalan mengajarnya bukanlah melaksanakan sesuatu projek khusus untuk tujuan penyelidikan semata-mata tetapi mengajar dengan menggunakan pendekatan penyelidikan. Kajian dijalankan semasa guru mengajar di bilik darjah dengan cara menggabungjalinkan ciri-ciri penyelidikan dalam pengajaran seperti mengumpul data tentang pengajaran dan selepas itu menganalisis data tersebut. Dalam Kajian Tindakan langkah-langkah penyelidikan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek perlu dipatuhi.

1.2.10 Mengutip Dan Menganalisis Data
Kajian Tindakan memberi ruang kepada guru untuk menerokai daya kreativiti dan inovasi. Oleh itu alat yang digunakan untuk mengutip data tidak perlu dihadkan kepada beberapa alat yang lazim digunakan dalam kajian tradisi seperti temubual atau soalselidik. Guru boleh membina alat sendiri untuk mengumpul data asalkan alat yang dibina itu praktikal dan sesuai digunakan mengikut keperluan kajian. Pengalaman mengajar yang ada pada guru khususnya yang berkaitan dengan aktiviti penilaian yang sering dilakukan oleh guru adalah aset penting yang boleh dimanfaatkan untuk membina alat. Berasaskan data daripada pelbagai sumber, kebenaran dapatan Kajian Tindakan boleh diperkukuhkan. Melalui langkah pemerhatian terhadap pelaksanaan aktiviti-aktivit P&P data boleh dikumpul oleh tiga pihak iaitu penyelidik sendiri, rakan dan murid-murid yang diajar. Manakala di peringkat memahami masalah pula, guru boleh mendapatkan data daripada beberapa sumber sedia ada serta mengutip data daripada murid-murid sebagai data tambahan sekiranya perlu. Data yang dikumpul perlulah dianalisis supaya memberi makna kepada keadaan yang sedang dikaji. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk menganalisis data. Antara cara yang mudah ialah mengelompokkan data daripada beberapa sumber mengikut tajuk atau tema tertentu. Dengan cara membandingkan data-data itu perkaitan antara data-data dapat dilihat. Melalui cara ini keadaan yang dikaji dapat dilihat atau difahami dengan lebih jelas.

1.2.11 Usaha Berpasukan
Guru boleh melaksanakan Kajian Tindakan bersendirian tetapi berdasarkan pengalaman beberapa orang guru di sekolah-sekolah di Australia didapati bahawa K.ajian Tindakan adalah lebih berkesan apabila dilaksanakan secara usaha sama atau berpasukan. Didapati juga bahawa usaha sama di kalangan guru adalah lebih berkesan apabila semua guru dalam pasukan penyelidik turut terlibat menjalankan Kajian Tindakan di bilik darjah masing-masing. Peranan berpasukan menjadikan Kajian Tindakah lebih berkesan kerana idea dan pandangan yang berbagai boleh membantu memantapkan sesuatu keputusan. Selain daripada memberi pandangan tiap-tiap ahli boleh saling membantu dalam melaksanakan tindakan seperti membuat pemerhatian atau mengumpul data. Usaha berpasukan juga sangat penting bagi pelaksana kajian tindakan yang menghadapi kebuntuan semasa melaksanakan kajian. Dengan adanya pasukan penyelidik guru boleh saling merujuk dan saling bertanya apabila menghadapi masalah. Di sekolah kerja berpasukan boleh diwujudkan melalui panitia mata pelajaran.

Kajian Tindakan boleh dijadikan agenda utama panitia untuk membina semangat kerja berpasukan serta meningkatkan profesionalisme guru. Bagaimana usaha berpasukan dapat diwujudkan sedangkan para guru mempunyai senarai tugas yang tidak pernah berakhir? Sekiranya seseorang guru pelaksana Kajian Tindakan memerlukan bantuan daripada guru lain, adakah perlu bagi beliau mengadakan satu mesyuarat khusus? Perjumpaan yang formal hanya dapat diadakan selepas waktu sekolah. Sekiranya guru-guru terlibat tidak boleh meluangkan masa, sudah tentulah perbincangan tidak dapat dijalankan. Bagi meneruskan kajian, langkah-langkah pelaksanaan perlu diubahsuai. Perbincangan boleh diadakan secara berperingkat. Mana-mana ahli yang mempunyai waktu senggang serentak bolehlah mengadakan perbincangan dahulu. Jika perlu guru yang memerlukan bantuan itu bolehlah merujuk kepada ahli-ahli lain kemudian iaitu apabila mereka mempunyai masa terluang khususnya pada waktu senggang. Usaha berpasukan tidak semestinya berlaku di kalangan guru-guru dalam satu sekolah sahaja. Guru haruslah mengambil inisiatif untuk berkongsi pengalaman dengan guru-guru di sekolah lain khususnya sekolah yang berhampiran. Aktiviti berkongsi pengalaman di antara sekolah-sekolah memberi peluang kepada guru untuk memperbaiki lagi kemahiran menjalankan kajian melalui pertukaran idea dan pengalaman.

1.2.12 Keberkesanan Kajian
Melalui Pelaksanaan Jangka Panjang 'Program For Enhancaing Effective Learning" (PEEL) iaitu program penyelidikan di sekolah melalui Kajian Tindakan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Victoria, Australia. Menurut guru-guru yang terlibat dalam program itu, Kajian Tindakan sebagai pendekatan pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan terbukti berkesan apabila dilaksanakan dalamjangka waktu yang panjang. Melalui pelaksanaan kajian berulang kali dalam jangka waktu yang panjang, guru berpeluang untuk mencuba berbagai-bagai idea. Melalui proses "cuba-cuba" kemahiran menjalankan kajian meningkat dan keberkesanan pengajaran juga turut meningkat. Oleh sebab itu kajian tindakan diamalkan sebagai pendekatan pengajaran seharian di bilik darjah dan amalan penyelidikan ini diteruskan tahun demi tahun.

1.3 Kesimpulan
Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan. Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. Perubahan amalan yang disarankan bukanlah perubahan secara mendadak, serta drastik atau mengubah amalan kepada sesuatu keadaan yang asing. Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip. Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data, mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut.

Di sekolah murid menghadapi pelbagi masalah pembelajaran. Berasaskan pertimbangan itu, Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagi masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan. Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang timbul dapat ditangani serta dikesan seawal mungkin iaitu sebelum ia menjadi terlalu rumit untuk ditangani. Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula, langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji. Sumber: teachersrock.net

Kajian Tindakan

Baru-baru ini saya telah menghadiri Kursus Kajian Tindakan yang dianjurkan oleh IAB di IPTAR. Walaupun KT ini sudah agak lama diperkenalkan tetapi secara peribadi, saya belum mendapat pendedahan langsung berkaitan KT. Terima kasih kepada pihak pengurus kursus iaitu Dr. Shahri Abdul Rahman, Dr. Abang Hut dan Pn Jacqualine serta pegawai IAB yang lain atas penganjuran kursus yang begitu banyak manfaatnya ini khsususnya untuk para pendidik. Terima kasih juga kepada semua rakan sekursus...


Pengenalan Kajian Tindakan

1.0 Bahagian ini cuba menjelaskan dengan lebih lanjut tentang Kajian Tindakan. Masalah serta kekeliruan yang dihadapi oleh guru semasa menjalankan kajian tindakan dijadikan panduan dalam membuat penjelasan ini.

1.1 Beberapa Perbezaan Antara Penyelidikan Pendidikan Tradisi Dengan Kajian Tindakan
Kajian Tindakan juga tergolong dalam penyelidikan pendidikan. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perbezaan antara Kajian Tindakan dengan penyelidikan pendidikan tradisi atau konvensional yang selalu dilaksanakan dalam pendidikan. Perbezaan yang dihuraikan di sini dibataskan kepada beberapa aspek kajian tradisi yang didapati boleh menimbulkan kekeliruan dalam memahami Kajian Tindakan. Aspek-aspek tersebut merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan peranan penyelidik, tujuan kajian, sampel kajian, serta menggunakan dapatan untuk membuat generalisasi.

Penyelidikan pendidikan selalunya dilakukan oleh Institusi Pengajian Tinggi untuk tujuan akademik atau pun oleh individu atau organisasi tertentu untuk tujuan pembentukan dan pengembangan dasar atau program yang berkaitan dengan pendidikan. Dua pihak yang terlibat dalam kajian iaitu penyelidik dan pihak yang dikaji terdiri daripada ahli sesuatu situasi sosial atau organisasi yang berlainan serta memainkan peranan yang berbeza. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar Dan Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", penyelidik (pihak yang menjalankan kajian) mungkin terdiri daripada Pegawai Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, pelajar atau pensyarah dari Institusi Pengajian Tinggi. Manakala sampel kajian (pihak yang dikaji) pula terdiri daripada murid, guru dan pengetua sekolah di bandar dan di luar bandar.

Lazimnya tujuan sesuatu kajian ialah untuk melihat sejauh manakah sesuatu keadaan sosial wujud. Bagi menentukan sama ada sesuatu keadaan yang dikaji itu wujud atau tidak, dikemukakan beberapa soalan kajian berkaitan dengan perkara yang dikaji. Contoh, sejauh manakah minat pelajar bandar / luar bandar dalam mata pelajaran sains? Atau sejauh manakah kemudahan makmal mempengaruhi minat pelajarterhadap sains? Penyelidikan pendidikan tradisi menggunakan sampel kajian dari sesuatu kelompok populasi. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar / Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", kelompok populasi yang dikaji ialah murid, guru sains dan pentadbir sekolah di bandar dan luar bandar.

Penyelidik melibatkan sebahagian sahaja daripada keseluruhan kelompok yang dikaji misalnya sebanyak 30% untuk dijadikan sampel kajian. Berasaskan pertimbangan bahawa semua ahli kelompok mempunyai ciri-ciri yang sama seperti dari segi peranan, tanggunjawab, amalan atau lain-lain ciri yang berkaitan dengan perkara yang dikaji, sampel 30% ini dianggap mewakili keseluruhan populasi yang terbabit. Oleh itu dapatan kajian daripada sampel sebanyak 30% boleh dijadikan asas untuk membuat satu anggapan umum atau generalisasi terhadap keseluruhan kelompok populasi tadi. Contoh generalisasi yang mungkin boleh dibuat daripada dapatan kajian ialah "pelajar bandar lebih minat belajar sains daripada pelajar luar bandar". Seiring dengan itu penyelidik juga boleh menggunakan dapatan kajian untuk membuat cadangan umum bagi meningkatkan minat dalam mata pelajaran sains di kalangan populasi luar bandar. Lazimnya cadangan untuk memperbaiki program dimajukan kepada organisasi pendidikan yang terlibat secara langsung dalam perancangan pendidikan sains di sekolah. Dalam konteks pelaksanaan kajian, peranan penyelidik berakhir setelah laporan kajian disediakan.

1.2 Pengertian Tentang Kajian Tindakan
Kajian Tindakan adalah kajian berbentuk kualitatif. Kajian kualitatif menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat, didengar atau dibaca. Data berbentuk statistik (nombor) juga digunakan tetapi tidak menjadi cacat sesuatu Kajian Tindakan yang tidak menggunakan data berbentuk itu. Peraturan yang perlu dipatuhi apabila menjalankan Kajian Tindakan ialah keempat-empat langkah asas iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Berikut dihuraikan dengan lebih terperinci beberapa perkara asas tentang Kajian Tindakan. Masalah yang dialami oleh guru-guru yang menjalankan Kajian Tindakan di sekolah dijadikan asas dalam membuat huraian dan cadangan.

1.2.1 Pengembangan Profesionalisme Guru
Kajian Tindakan mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru sebagai seorang profesional tidaklah semata-mata mengamalkan pengetahuan yang dikemukakan oleh orang lain tetapi berupaya merintisjalan bagi menangani pelbagi masalah P&P. Dalam Kajian Tindakan, guru sebagai penyelidik mengkaji amalan bekerjanya sendiri serta kaitannya dengan keberkesanan pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya. Amalan bekerja iaitu amalan mengajar termasuklah cara guru berinteraksi dengan murid, latihan-latihan yang disediakan, gaya penyampaian, soalan-soalan yang digunakan dan sebagainya. Guru menjalankan kajian atas kesedaran bahawa terdapat masalah yang mengganggu proses pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya dan masalah itu perlu ditanganinya sendiri.

Apabila seseorang guru mengamalkan Kajian Tindakan beliau perlu melakukan pengubahsuaian amalan P&P secara berterusan sehingga berlaku peningkatan dalam pencapaian murid pada tahap yang jauh lebih baik berbanding dengan keadaan sebelum kajian dijalankan. Sekiranya pencapaian murid meningkat setelah melakukan aktiviti P&P yang telah dirancang untuk menangani masalah yang wujud, bolehlah dirumuskan bahawa amalan pengajaran guru berkesan. Keberkesanan pengajaran guru meningkatkan kewibawaannya sebagai pendidik dan dengan itu tahap profesionalisme guru itujuga turut meningkat. K.ajian Tindakan memperlihatkan pengembangan guru sebagai sesuatu yang mengarah dari bawah ke atas (bottom-up) dan bukan dari atas ke bawah (top-down). Model penjana pengetahuan (knowledge-generating model) mengandaikan bahawa kemajuan dalam latihan pendidikan perlulah berasaskan pada pandangan dan pengalaman guru sendiri. Model ini menekankan peranan guru sendiri sebagai model utama kajian tanpa menerima tekanan atau arahan dari pihak atasan. Dapatan dari kajian diterima sebagai sebahagian daripada percambahan idea dalam bidang yang dikaji.

1.2.2 Meningkatkan Keberkesanan Amalan Mengajar
Peningkatan keberkesanan amalan mengajar seseorang guru boleh dilihat melalui peningkatan prestasi pihak yang menerima perkhidmatan guru tersebut iaitu murid-murid. Melalui pemerhatian terhadap aktiviti-aktiviti P&P yang dijalankan di bilik darjah, guru mengumpul data secara terancang untuk mengesan kelemahan dan kekuatan aktiviti yang dilaksanakan. Data yang telah dianalisis memberi gambaran yang jelas kepada guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses P&P. Berpandukan kepada analisis data guru mengubahsuai amalan mengajar yang lalu supaya menjadi lebih berkesan. Proses mengutip data dan mengubahsuai amalan berlaku berulangkali sehinggalah berlaku peningkatan dalam prestasi murid.

1.2.3 Tujuan Kajian
Pelaksanaan Kajian Tindakan di bilik darjah bertujuan khusus untuk meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru dan meningkatkan pencapaian murid. Secara logik, seorang murid dianggap berjaya menguasai kemahiran-kemahiran pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran apabila berjaya mendapat markah tinggi dalam sebarang penilaian bagi mata pelajaran tersebut. Dalam konteks pencapaian akademik, murid tersebut juga dianggap cemerlang dalam mata pelajaran itu. Sesuatu Kajian Tindakan yang bertujuan untuk mengatasi pelbagai masalah pembelajaran atau membantu murid menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran yang ditetapkan untuk satu-satu mata pelajaran adalah lebih menepati matlamat untuk membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata pelajaran.
Perhatikan contoh berikut:
• Membantu murid belajar dengan berkesan melalui pengajaran yang berkesan.
• Membantu murid merancang cara belajar di bilik darjah dengan berkesan melalui bimbingan guru yang berkesan.

Contoh di atas boleh dijadikan tujuan kajian tindakan untuk dilaksanakan oleh seorang guru dalam satu kelas, atau untuk semua guru dalam satu sekolah bagi satu atau semua mata pelajaran atau pelbagai mata pelajaran. Kajian itu boleh dilaksanakan dalam tempoh setahun atau untuk beberapa tahun. Pelaksanaan Kajian Tindakan untuk satu atau beberapa tahun sesi persekolahan pastilah mengandungi beberapa pusingan atau kitaran mengikut masalah-masalah yang hendak ditangani. Tiap-tiap kitaran kajian mengandungi tujuan khusus berkaitan dengan satu-satu masalah atau kemahiran yang cuba ditangani.

Perhatikan contoh-contoh berikut:
• Meningkatkan penguasaan kemahiran mendarab sifir 2 hingga 4.
• Meningkatkan kefahaman murid tentang rumah sa, puluh dan ratus dalam kemahiran asas menambah.

Selain daripada bertujuan untuk menangani masalah pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid, Kajian Tindakan juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang.

1.2.4 Langkah-Langkah Melaksanakan KajianTindakan
Dalam proses pembelajaran di bilik darjah, tiap-tiap kemahiran lazimnya dipelajari satu per satu. Proses yang sama berlaku dalam Kajian Tindakan. Tiap-tiap masalah pembelajaran di tangani satu per satu. Proses pelaksanaan Kajian Tindakan merangkumi empat langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek.

Langkah-langkah ini dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Gelungan seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah menggambarkan proses pelaksanaan tanpa penghujung. Dalam satu gelungan atau kitaran kajian, pengkaji cuba menangani satu masalah tertentu seperti meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiranan dalam sesuatu mata pelajaran. Pelbagai aktiviti P&P dicuba untuk menangani masalah itu. Setelah masalah dapat ditangani kitaran kajian seterusnya dimulakan dengan memberi tumpuan kepada masalah lain pula. Setelah dibuat perancangan rapi untuk mengatasi sesuatu masalah, adalah dijangkakan bahawa sesuatu masalah itu seharusnya dapat diatasi. Mungkin berlaku keadaan di mana penyelidik mendapati tiada perubahan berlaku atau sedikit sahaja kejayaan dicapai setelah kajian dilaksanakan. Sekiranya pengkaji tidak melakukan pemerhatian yang teliti dan tidak membuat catatan semasa kajian berlangsung, sukar baginya untuk mengesan dengan tepat kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Oleh itu amalan mencatat atau merekod segala perkembangan yang berlaku semasa aktiviti dilaksanakan adalah satu peraturan yang perlu dipatuhi dalam Kajian Tindakan. Seseorang guru yang mengamalkan kajian tindakan sentiasa mencari masalah pembelajaran yang dihadapi oleh muridnya. Setelah masalah dikenalpasti usaha dilakukan untuk menangani masalah itu melalui langkah-langkah merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Proses kajian untuk menangani masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti berlaku berterusan sehingga semua masalah diatasi.

1.2.5 Mengubah Amalan Mengajar
Dalam situasi pembelajaran di bilik darjah murid-murid menghadapi berbagai-bagai masalah. Perkara ini boleh dikesan melalui pencapaian murid yang berbeza-beza walaupun mereka diberi pengalaman pembelajaran yang sama. Apakah lagi yang boleh dilakukan oleh guru untuk membantu murid-murid golongan ini? Langkah-langkah P&P melalui Kajian Tindakan melibatkan guru mengutip data terperinci tentang berbagai faktor bilik darjah yang mempengaruhi proses pembelajaran. Hasil analisis data tersebut membantu guru memahami mengapa sesuatu aktiviti P&P yang dilaksanakan tidak mencapai matlamat. Dengan cara ini guru dapat mengesan langkah menjalankan aktiviti yang perlu diubahsuai. Apabila berlaku pengubahsuaian aktiviti, secara tidak langsung guru yang terlibat mengubah amalan mengajar iaitu amalan dalam bentuk menyediakan aktiviti P&P.

Dalam K.ajian Tindakan pengubahsuaian terhadap aktiviti P&P perlu dan sentiasa dilakukan. Amalan mengubahsuai aktiviti diteruskan sehingga pencapaian murid meningkat ke tahap yang sebaik mungkin. Proses pengubahsuaian sesuatu aktiviti berlaku setelah aktiviti itu dilaksanakan. Data tentang pelaksanaan aktiviti dianalisis dan hasil analisis itu dijadikan panduan atau landasan untuk memperbaiki aktiviti yang sama atau membina aktiviti baru. Melalui proses "cuba-cuba" aktiviti diubahsuai mengikut keperluan murid dan dengan cara tersebut keberkesanan aktiviti P&P boleh dipertingkatkan. Usaha berterusan oleh guru untuk menilai keberkesanan amalan mengajar juga membolehkan guru tersebut mengesan kelemahan yang menimbulkan masalah pembelajaran seawal mungkin. Dengan cara ini langkah pembaikan dapat dibuat sebelum sesuatu masalah menjadi serius dan terlalu sukar untuk ditangani.

1.2.6 Kajian Menjelaskan Amalan Penyelidik
Guru yang menjalankan Kajian Tindakan memainkan peranan sebagai pengkaji. Perkara yang dikaji ialah amalan guru itu sendiri berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid yang diajar. Oleh itu guru adalah pihak yang dikaji dan beliau tidak mewakili mana-mana kelompok populasi. Justeru, adalah tidak wajar dapatan Kajian Tindakan digunakan untuk membuat generalisasi terhadap amalan guru lain. Begitu juga, cadangan untuk memperbaiki aktiviti atau langkah P&P berdasarkan dapatan sesuatu kajian adalah sesuai dan lebih tepat untuk memperbaiki amalan guru yang menjalankan Kajian Tindakan itu sendiri.

1.2.7 Perkongsian Maklumat
Perkongsian dapatan kajian adalah perkara penting yang disarankan dalam Kajian Tindakan. Melalui perkongsian itu guru lain boleh menggunakan dapatan kajian sebagai rujukan atau panduan bagi melaksanakan kajian mereka sendiri. Seseorang guru yang berhasrat untuk mencuba aktiviti-aktiviti P&P yang telah dilaksanakan dalam Kajian Tindakan guru lain perlulah mengutip data tentang amalannya dahulu. Berdasarkan analisis data yang dikutip itu aktiviti yang hendak dicuba diubahsuai mengikut keperluan murid-muridnya sendiri.

1.2.8 Memahami Proses Pembelajaran
Guru yang menjalankan Kajian Tindakan turut mengalami proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini guru cuba memahami proses pembelajaran murid-muridnya. Dengan memahami proses pembelajaran murid, guru boleh mengambil langkah untuk memperbaiki pengajarannya yang tidak berkesan. Kajian Tindakan yang memberi penekanan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa sesuatu pendekatan atau aktiviti pengajaran adalah lebih baik daripada yang lain atau untuk menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran tidak menepati matlamat untuk memperbaiki amalan guru.

Perhatikan contoh-contoh dibawah.
• Perbandingan Antara K.eberkesanan Teknik Mengajar A Dengan Teknik Mengajar B.
• Keberkesanan Penggunaan Internet Dalam Pengajaran.

Contoh di atas mebayangkan bahawa tumpuan kajian adalah untuk menguji keberkesanan teknik mengajar atau bahan P&P, manakala kajian tindakan pula cuba mengesan kekuatan atau kelemahan amalan guru. Melalui Kajian Tindakan teknik mengajar A atau B serta penggunaan internet dalam pengajaran boleh dijadikan langkah atau aktiviti P&P untuk menangani sesuatu masalah yang dikaji.

1.2.9 Pendekatan Penyelidikan Dalam Pengajaran
Berbagai aktiviti atau program tambahan dilaksanakan di sekolah untuk mempertingkatkan prestasi murid. Seringkali aktiviti tersebut dilaksanakan di luar bilik darjah sama ada sebagai kelas tambahan atau program berbentuk kempen untuk menggalakkan lagi minat murid terhadap pelajaran. Seseorang guru yang menjalankan Kajian Tindakan tentang amalan mengajarnya bukanlah melaksanakan sesuatu projek khusus untuk tujuan penyelidikan semata-mata tetapi mengajar dengan menggunakan pendekatan penyelidikan. Kajian dijalankan semasa guru mengajar di bilik darjah dengan cara menggabungjalinkan ciri-ciri penyelidikan dalam pengajaran seperti mengumpul data tentang pengajaran dan selepas itu menganalisis data tersebut. Dalam Kajian Tindakan langkah-langkah penyelidikan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek perlu dipatuhi.

1.2.10 Mengutip Dan Menganalisis Data
Kajian Tindakan memberi ruang kepada guru untuk menerokai daya kreativiti dan inovasi. Oleh itu alat yang digunakan untuk mengutip data tidak perlu dihadkan kepada beberapa alat yang lazim digunakan dalam kajian tradisi seperti temubual atau soalselidik. Guru boleh membina alat sendiri untuk mengumpul data asalkan alat yang dibina itu praktikal dan sesuai digunakan mengikut keperluan kajian. Pengalaman mengajar yang ada pada guru khususnya yang berkaitan dengan aktiviti penilaian yang sering dilakukan oleh guru adalah aset penting yang boleh dimanfaatkan untuk membina alat. Berasaskan data daripada pelbagai sumber, kebenaran dapatan Kajian Tindakan boleh diperkukuhkan. Melalui langkah pemerhatian terhadap pelaksanaan aktiviti-aktivit P&P data boleh dikumpul oleh tiga pihak iaitu penyelidik sendiri, rakan dan murid-murid yang diajar. Manakala di peringkat memahami masalah pula, guru boleh mendapatkan data daripada beberapa sumber sedia ada serta mengutip data daripada murid-murid sebagai data tambahan sekiranya perlu. Data yang dikumpul perlulah dianalisis supaya memberi makna kepada keadaan yang sedang dikaji. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk menganalisis data. Antara cara yang mudah ialah mengelompokkan data daripada beberapa sumber mengikut tajuk atau tema tertentu. Dengan cara membandingkan data-data itu perkaitan antara data-data dapat dilihat. Melalui cara ini keadaan yang dikaji dapat dilihat atau difahami dengan lebih jelas.

1.2.11 Usaha Berpasukan
Guru boleh melaksanakan Kajian Tindakan bersendirian tetapi berdasarkan pengalaman beberapa orang guru di sekolah-sekolah di Australia didapati bahawa K.ajian Tindakan adalah lebih berkesan apabila dilaksanakan secara usaha sama atau berpasukan. Didapati juga bahawa usaha sama di kalangan guru adalah lebih berkesan apabila semua guru dalam pasukan penyelidik turut terlibat menjalankan Kajian Tindakan di bilik darjah masing-masing. Peranan berpasukan menjadikan Kajian Tindakah lebih berkesan kerana idea dan pandangan yang berbagai boleh membantu memantapkan sesuatu keputusan. Selain daripada memberi pandangan tiap-tiap ahli boleh saling membantu dalam melaksanakan tindakan seperti membuat pemerhatian atau mengumpul data. Usaha berpasukan juga sangat penting bagi pelaksana kajian tindakan yang menghadapi kebuntuan semasa melaksanakan kajian. Dengan adanya pasukan penyelidik guru boleh saling merujuk dan saling bertanya apabila menghadapi masalah. Di sekolah kerja berpasukan boleh diwujudkan melalui panitia mata pelajaran.

Kajian Tindakan boleh dijadikan agenda utama panitia untuk membina semangat kerja berpasukan serta meningkatkan profesionalisme guru. Bagaimana usaha berpasukan dapat diwujudkan sedangkan para guru mempunyai senarai tugas yang tidak pernah berakhir? Sekiranya seseorang guru pelaksana Kajian Tindakan memerlukan bantuan daripada guru lain, adakah perlu bagi beliau mengadakan satu mesyuarat khusus? Perjumpaan yang formal hanya dapat diadakan selepas waktu sekolah. Sekiranya guru-guru terlibat tidak boleh meluangkan masa, sudah tentulah perbincangan tidak dapat dijalankan. Bagi meneruskan kajian, langkah-langkah pelaksanaan perlu diubahsuai. Perbincangan boleh diadakan secara berperingkat. Mana-mana ahli yang mempunyai waktu senggang serentak bolehlah mengadakan perbincangan dahulu. Jika perlu guru yang memerlukan bantuan itu bolehlah merujuk kepada ahli-ahli lain kemudian iaitu apabila mereka mempunyai masa terluang khususnya pada waktu senggang. Usaha berpasukan tidak semestinya berlaku di kalangan guru-guru dalam satu sekolah sahaja. Guru haruslah mengambil inisiatif untuk berkongsi pengalaman dengan guru-guru di sekolah lain khususnya sekolah yang berhampiran. Aktiviti berkongsi pengalaman di antara sekolah-sekolah memberi peluang kepada guru untuk memperbaiki lagi kemahiran menjalankan kajian melalui pertukaran idea dan pengalaman.

1.2.12 Keberkesanan Kajian
Melalui Pelaksanaan Jangka Panjang 'Program For Enhancaing Effective Learning" (PEEL) iaitu program penyelidikan di sekolah melalui Kajian Tindakan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Victoria, Australia. Menurut guru-guru yang terlibat dalam program itu, Kajian Tindakan sebagai pendekatan pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan terbukti berkesan apabila dilaksanakan dalamjangka waktu yang panjang. Melalui pelaksanaan kajian berulang kali dalam jangka waktu yang panjang, guru berpeluang untuk mencuba berbagai-bagai idea. Melalui proses "cuba-cuba" kemahiran menjalankan kajian meningkat dan keberkesanan pengajaran juga turut meningkat. Oleh sebab itu kajian tindakan diamalkan sebagai pendekatan pengajaran seharian di bilik darjah dan amalan penyelidikan ini diteruskan tahun demi tahun.

1.3 Kesimpulan
Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan. Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. Perubahan amalan yang disarankan bukanlah perubahan secara mendadak, serta drastik atau mengubah amalan kepada sesuatu keadaan yang asing. Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip. Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data, mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut.

Di sekolah murid menghadapi pelbagi masalah pembelajaran. Berasaskan pertimbangan itu, Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagi masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan. Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang timbul dapat ditangani serta dikesan seawal mungkin iaitu sebelum ia menjadi terlalu rumit untuk ditangani. Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula, langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji. Sumber: teachersrock.net

NKRA Pendidikan

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN
Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

1. Sub-NKRA Prasekolah
7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan:
1. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasokolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
2. Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
3. Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan
4. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru
5. Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar, luar Bandar dan pedalaman
6. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah.
7. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan

2. Sub-NKRA Literasi dan Numerasi
NKRA – Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan
Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012
*Kanak-kanak berkeperluan khas – didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal, mempunyai pelbagai kecacatan, dan kurang upaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas.
3. Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi

3.1 Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik
Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan)
3.2 Menghasilkan pelajar yang cemerlang
Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang
3.3 Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem
Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut.

4. Sub-NKRA Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah
Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia [pengetua / guru besar yang dapat mencapai sasaran diberi ganjaran manakala yang gagal akan dibantu]
Pemimpin sekolah member impaks yang signifikan ke atas kecemerlangan murid;
1. Kepimpinan instruksional
2. Agen perubahan utama
3. Mewujudkan persekitaran yang kondusif

Tonggak 12

Ha ha...masihkah kita ingat akan Tonggak 12? Apa kata kita renung kembali intipati T12. Semoga segala yang telah sirna di minda kita akan menjelma kembali.


1# MENGHARGAI MASA
• Menepati masa
• Menyegerakan tugas
• Mempunyai perancangan waktu
• Bijak menguruskan tempoh masa yang diberi
• Menumpukan masa pada kerja-kerja yang produktif dan kreatif
• Menetapkan target date untuk menyiapkan kerja
• Menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan

2# KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN
 Gigih dalam melaksanakan tugas yang mencabar
 Rajin dan sentiasa berusaha
 Tekun dalam menjalankan tugas yang diarah
 Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi
 Sanggup berkorban
 Cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas
 Tidak patah semangat
• Bercita-cita tinggi

3# KESERONOKAN BEKERJA
 Menganggap kerja sebagai ibadat
 Mempunyai inisiatif sendiri
 Menghasilkan sesuatu yang berfaedah
 Mempunyai komitmen terhadap kerja
 Sedia memberi kerjasama

4# KEMULIAAN KESEDERHANAAN
(The Dignity of Simplicity)
 Jelas dan jitu dalam pemikiran, penulisan dan percakapan
 Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan
 Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat
 Bersifat pemaaf dalam pergaulan
 Boleh menerima teguran
 Berlaku adil dalam semua tindakan
 Menepati janji
 Sedia menerima cadangan dan nasihat
 Jujur dan ikhlas
 Merendah diri
 Bijaksana dalam membuat pertimbangan
 Bermaruah dan berhemah tinggi
 Berjimat cermat
 Cermat dalam kata-kata
 Tidak memperagakan kemewahan
 Mesra dalam pergaulan
 Senang didampingi oleh semua pihak

5# KETINGGIAN PERIBADI
(The Worth of Character)
 Teguh beriman dan bertaqwa dalam setiap tindakan
 Menyempurnakan tugas dengan amanah
 Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab
 Berilmu dan berpengetahuan luas
 Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan
 Sedia berkorban
 Berlumba-lumba membuat kebajikan
 Kemas dalam pakaian, pemikiran dan tindakan
 Bersifat penyayang
 Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran
 Bertimbang rasa tetapi tegas
 Bersopan satun serta sederhana dalam kelakuan
 Taat setia dan patuh pada arahan
 Bersyukur dan menghargai kebaikan
 Bersih daripada sifat dengki
 Berani dan berpendirian teguh
 Bertanggungjawab dan sedia berbakti
 Jimat cermat dalam segala aspek
 Tertib dan baik budi bicara
 Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas
 Cekal menghadapi cabaran
 Bekerjasama dan saling hormat-menghormati


6# KEKUATAN SIFAT BAIK HATI
(The Power of Kindness)
 #Bersopan santun setiap masa
 Pemaaf dan berhemah tinggi
 Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain
 Ikhlas dan bertimbang rasa
 Pemurah dalam usaha kebaikan
 Mudah mesra dan bekerjasama
 Merendah diri
 Berbudi mulia
 Boleh menerima teguran
 Berlaku adil dalam semua tindakan
 Sedia menerima cadangan


7# PENGARUH TELADAN
(The Influence of Examples)
 Sentiasa berkelakuan baik
 Tidak tamak kepada harta dan kedudukan
 Bermoral dan berakhlak tinggi
 Tertib dan beradab sepanjang masa
 Rajin dan kuat bekerja
 Amanah dan bertanggungjawab
 Jujur dan ikhlas dalam setiap usaha
 Mengutamakan masyarakat lebih daripada diri sendiri
 Berpandangan jauh
 Berdisiplin dalam semua tindakan
 Sanggup berkorban setiap ketika
 Bekerjasama untuk kebaikan
 Sederhana dalam tindakan dan tegur kata
 Berani mempertahankan kebaikan dan kebenaran
 Berbudi mulia serta merendah diri
 Gemar dan cintakan ilmu yang bermanfaat
 Bersih hati dan fikiran


8# KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS
(The Obligation of Duty)
 Sentiasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan
 Tekun dan sabar menjalankan tugas
 Selalu mempunyai inisiatif sendiri
 Boleh diharap untuk menyempurnakan tugas
 Mementingkan kualiti
 Cergas dan pantas bekerja
 Cermat dan berdisiplin dalam segala perkara
 Accountable
 Sentiasa belajar dari kesalahan
 Bersikap profesional dan cekap


9# KEBIJAKSANAAN BERHEMAT
(The Wisdom of Economy)
 Berhati-hati bila berbelanja
 Accountable
 Tidak membazir harta kerajaan
 Tahu membezakan antara keperluan dengan kemewahan
 Menyelenggara harta benda kerajaan dengan baik
 Bertanggungjawab di atas perbelanjaan yang dilakukan
 Mengadakan sistem kewangan yang berkesan
 Menyedari bahawa hasil kerajaan datangnya daripada rakyat

10# KEUTAMAAN KESABARAN
(The Virtue of Patience)
 Tenang menghadapi masalah rumit
 Mempunyai perhitungan jauh
 Tahan menerima cabaran
 Tidak putus asa
 Pemaaf dan berhemah tinggi
 Cermat dalam tutur kata

11# PENINGKATAN BAKAT
(The Improvement of Talent)
 Memberi dorongan terhadap kreativiti
 Memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha original
 Memberi galakan kepada pemikiran baru
 Berani mencuba idea-idea baru
 Mengenal bakat-bakat yang ada
 Memupuk bakat-bakat yang ada
 Menggalakkan percambahan fikiran
 Menyediakan persekitaran dan suasana yang dapat melahirkan idea-idea kreatif

12# NIKMAT MENCIPTA
(The Joy of Originating)
 Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan
 Sentiasa berada dalam cabaran intelektual
 Sentiasa mencari idea dan kaedah baru dalam menyelesaikan masalah
 Over-zealous dengan pekerjaan
 Gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam pentadbiran
 Senang ‘bermain’ dengan idea dan berani mencuba
You might also like:

Rampa Menua Tasik Biru, Bau.
Kumang Ati
Antara pengerindu maya lapang... LinkWithin

Folio Guru

Guru-guru akademik T6 juga dikehendaki menyediakan 4 buah folio...jangan tak buat hehee....

FOLIO?
Folio guru bermaksud dokumentasi yang dikumpulkan oleh guru sebagai bahan bukti tugasan guru tingkatan enam sepanjang setahun tempoh pengajaran. Folio guru menggantikan ringkasan mengajar yang ditulis oleh guru aliran perdana

Berikut disenaraikan isi kandungan setiap folio. Panduan ini amat berguna untuk memudahkan para guru T6 untuk menyediakan folio yang lengkap dan bersistematik.

1. FOLIO PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Isi kandungan/ komponen folio ialah :
i. Butiran diri
ii. Jadual waktu peribadi
iii. Jadual waktu kelas
iv. Sukatan pelajaran
v. Perancangan pengajaran setiap semester
vi. Perancangan pengajaran harian.
vii. Bahan cetakan dan edaran yang digunakan dalam kelas
viii. Nama murid bagi kelas yang diajar.
ix. Biodata murid bagi guru kelas
x Refleksi harian


2. FOLIO PENYELIDIKAN
Isi kandungan/ komponen folio ialah :
i. Senarai nama murid dan kumpul an seliaan
ii. Bahan-bahan taklimat penyelidikan yang diperolehi.
iii. Jadual perancangan penyelidikan murid meliputi
perjumpaan, perbincangan dan minit curai setiap perjumpaan.
iv. Pelan tindakan (Carta Gantt) pelaksanaan penyelidikan murid
v. Senarai semak proses penyelidikan dilaksanakan.
vi. Jadual konsultasi dengan murid
vii. Laporan konsultasi dengan kumpulan murid.
viii. Perancangan pembentangan murid/kolokium untuk diberi penilaian.
ix. Borang pengesahan penghantaran hasil penyelidikan
x. Bukti pembentangan dalam kolokium di peringkat sekolah/Daerah/Negeri/Antarabangsa


3. FOLIO PENILAIAN & TAKSIRAN
Isi kandungan/ komponen folio ialah :
i. Perancangan penilaian tahunan
ii. Jadual penggubal soalan sepanjang tahun
iii. Jadual Spesifikasi Ujian
iv Soalan latihan/ujian/kuiz/peperiksaan
v. Skema permarkahan ujian/peperiksaan
vi. Senarai nama murid yang diajar dan markah yang kemas kini
vii. Bukti penggubalan item soalan dan skema permarkahan (tugas luar bilik darjah/tanpa interaksi)
viii. Borang markah/penilaian tugasan murid.


4. FOLIO KOKURIKULUM
Isi kandungan/ komponen folio ialah :
i. Surat lantikan sebagai penasihat aktiviti kokurikulum
ii. Jadual aktiviti kokurikulum tingkatan enam
iii. Senarai nama murid di bawah seliaan.
iv. Perancangan Strategik aktiviti kokurikulum yang dipegang.
v. Laporan aktiviti kokurikulum yang telah dijalankan.
vi. Laporan Program Khidmat Masyarakat yang diselia.
vii. Rekod pencapaian murid di bawah seliaan.
viii. Rekod anugerah khas murid dari aspek kepimpinan ( jika ada).

Selamat berfolio..........

Mengawal Kelas

Kecoh! Kelas huru-hara, tak ubah bagaikan tongkang pecah. Pelajar keluar masuk kelas sesuka hati, berjalan ke sana-sini. Ada pula yang tidur, mengganggu kawan yang lain dan tak kurang ada yang menjerit-jerit, ketawa dan bergurau senda antara satu sama lain. Langsung tidak menghiraukan guru yang mengajar di depan. Pernahkah anda mengalami situasi sebegini?

Pastinya situasi ini amat mencabar malah memberi tekanan kepada guru tersebut. Bagaimana hendak mengajar dalam suasana serabut sedemikian? Apa yang patut dilakukan? Kawalan Kelas yang konsisten merupakan antara senjata ampuh untuk menangani masalah ini. Jom baca 11 TEKNIK MENGAWAL KELAS berikut.


1. Berfokus
Teknik berfokus bererti guru meminta perhatian pelajar sebelum memulakan pengajaran - guru akan tunggu dan tidak memulakan pengajaran sehingga semua pelajar bersedia. Teknik senyap sangat berkesan. Guru boleh berhenti selama 5 - 10 saat selepas semua pelajar telah senyap. Selepas itu, gunakan suara yang lebih lembut daripada biasa. Guru yang menggunakan suara yang lembut biasanya mewujudkan bilik darjah yang lebih senyap berbanding dengan guru yang menggunakan suara yang kuat. Pelajar-pelajar terpaksa duduk dengan tertib untuk mendengar pengajaran guru. [Pastikan anda memiliki perhatian semua pelajar sebelum memulakan pengajaran & jangan cuba mengajar apabila masih ada pelajar yang berbual-bual.]

2. Instruksi Secara Langsung
Teknik instruksi secara langsung ialah untuk memulakan setiap pengajaran dengan memaklumkan pelajar sejelas-jelasnya apa yang akan berlaku dalam kelas itu. Guru menyatakan apa yang ia dan murid akan buat serta had-had masa untuk tugasan-tugasan. Hal ini penting kerana ketidakpastian pelajar tentang “tugasan / skop pengajaran guru / apa yang patut dilakukan” sebenarnya akan meningkatkan aras ‘karenah’ pelajar dalam bilik darjah.

3. Pemantauan
Kunci utama di sini ialah guru bergerak [elakkan daripada duduk sahaja] semasa murid melaksanakan tugasan. Sambil berjalan, guru harus memantau kerja pelajar. Seboleh-bolehnya, elakkan daripada membuat gangguan [membuat pengumuman dll] semasa pelajar menyiapkan tugasan. Guru yang berkesan akan bergerak di seluruh bilik darjah selepas 3 minit pelajar diberi tugasan bertulis [bertujuan menyemak dan memberi bimbingan bersifat individu.]

4. Teladan
"Values are caught, not taught." - ini bererti nilai-nilai diamalkan dan dicontohi oleh pelajar dan bukan diajar secara langsung. Guru yang bersopan, tekun, bersemangat, bersabar dan dapat mengawal diri, menjadi contoh yang baik untuk pelajar. Kepimpinan melalui tauladan, berikan contoh peribadi yang baik kepada pelajar.

5. Isyarat Bukan Lisan
Isyarat bukan lisan penting untuk mendapatkan perhatian daripada pelajar. Ia boleh berbentuk ungkapan muka, postur badan, dan isyarat tangan dan sebagainya. Contohnya 'isyarat senyap' yang dicadangkan oleh Kagan - apabila guru angkat tangannya, semua pelajar mesti berhenti bercakap dan turut angkat tangan.

6. Kawalan Persekitaran
Karenah pelajar juga dapat dikawal jika guru berupaya mewujudkan kelas menjadi tempat yang menarik, mesra pelajar dan ceria. Pelajar akan rasa lebih seronok jika persekitarannya bertukar wajah dari semasa ke semasa. Oleh itu, ia harus di’update’ sentiasa. Sudut pembelajaran yang mempunyai gambar dan warna menimbulkan minat akan sesuatu mata pelajaran. Walau bagaimanapun, sediakan juga sudut yang kurang bahan / hiasan. Ini penting bagi pelajar yang mudah hilang tumpuan [‘hiasan’ mudah mengalihkan perhatian pelajar sebegini].

7. Interversi Berprofail Rendah
Guru yang berkesan akan memastikan pelajar yang melakukan salah laku tidak dijadikan fokus perhatian. Pendekatannya terhadap pelajar yang menggangu kelas adalah dalam bentuk yang tidak mudah dilihat atau tidak menarik perhatian orang lain. Pelajar lain tidak rasa terganggu. Sebagai contoh, Semasa memberi penerangan, guru boleh teknik "name-dropping". Sekiranya ia dapati seseorang pelajar bercakap atau tidak membuat kerja yang disuruh, ia akan menggunakan nama pelajar berkenaan dalam dialognya dalam cara yang natural. Ia dapat mengurangkan sikap memberontak dalam kalangan pelajar kerana ‘dimalukan’ di depan rakan-rakannya.

8. Disiplin Asertif
Ini merupakan autoriti yang menetapkan had-had tingkah laku yang dibenarkan. Guru adalah bos dalam bilik darjah dan tiada sesiapa dibenarkan menggangu pembelajaran orang lain. Peraturan dinyatakan dengan jelasnya dan dikuatkuasakan dengan konsisten.

9. Mesej-Saya yang Asertif
Salah satu komponen disiplin asertif ialah mesej- iaitu pernyataan yang digunakan oleh guru ketika murid menimbulkan masalah disiplin. Mesej-mesej ini berbentuk jangkaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh murid. Fokus guru ialah memusatkan perhatian pelajar kepada tingkah laku yang dikehendaki, bukan 'misbehaviour' atau tingkah laku yang tidak baik.

Contohnya ialah: 'Saya inginkan anda ...'; 'Saya hendakkan anda ...'; 'Saya jangkakan anda akan ...'.
Guru yang kurang berpengalaman akan menggunakan arahan seperti: 'Saya mahukan anda berhenti ...'. Ini akan menimbulkan rasa konfrontasi dan penafian.

10. Mesej-Saya yang Humanistik
Mesej ini merupakan ekspresi perasaan. Mengikut Thomas Gordon, mesej ini terdiri daripada 3 bahagian.
Pertamanya, suatu deskripsi tentang tingkah laku pelajar: 'Semasa anda bercakap ketika saya memberi penerangan...'.
Keduanya, kesan tingkah laku pelajar ke atas guru: '... saya terpaksa berhenti pengajaran saya ...'.
Ketiganya, perasaan yang dialami oleh guru akibatnya: '...ini menghampakan saya.'

Contohnya seorang guru yang diganggu oleh murid yang kerap bercakap apabila ia sedang mengajar pernah menyatakan ekspresi perasaannya seperti berikut: 'I can not imagine what I have done to you that I do not deserve the respect from you that I get from the others in this class. If I have been rude to you or inconsiderate in any way, please let me know. I feel as though I have somehow offended you and now you are unwilling to show me respect.' Cuba lihat perubahannya.

11. Disiplin Positif
Gunakan peraturan bilik darjah yang menghuraikan tingkah laku yang dikehendaki dan bukan perlakuan yang dilarang. Contohnya, elakkan daripada 'dilarang berlari dalam bilik' tetapi gunakan 'bergerak dalam bilik dalam cara yang teratur'. 'Selesaikan konflik dengan cara yang sesuai' bukan 'Dilarang bergaduh'. Selalu nyatakan jangkaan anda tentang peraturan yang telah ditetapkan.
Gunakan pujian setiap kali sesuatu tingkah laku yang baik ditunjukkan oleh pelajar. Pujian tidak semestinya berbentuk verbal, ada kalanya senyuman, anggukan, atau tanda bagus dengan ibu jari boleh memperkukuhkan tingkah laku yang baik.
Selamat mencuba dan semoga berjaya!!!

Nov 28, 2011

Strategi Belajar Berkesan

Strategi Belajar Berkesan
Kebanyakan pelajar, yang gagal di dalam pelajaran mereka bukan kerana malas ataupun lemah. Mereka sebenarnya menghadapi kesukaran ataupun tidak mengetahui cara-cara mengulangkaji pelajaran mereka. Berikut disenaraikan teknik dan startegi belajar yang berkesan. Mudah-mudahan dapat menjadi panduan kepada anda semua.

1. Menyediakan jadual pembelajaran secara sistematik.

2. Rutin belajar yang sama pada tiap-tiap hari bagi melatih otak menerima tabiat belajar.

3. Pilihlah masa untuk mengulangkaji sewaktu semangat belajar di tahap maksimum.

4. Elakkan perkara-perkara yang mengganggu proses pembelajaran. Ahli keluarga harus bertolak ansur dalammemberi ruang untuk anda belajar.

5. Nota yang telah dibuat hendaklah diulangkaji pada hari yang sama.

6. Anda akan mendapat lebih manfaat sekiranya anda mempunyai matlamat belajar.

7. Elakkan belajar di tempat yang boleh menyebabkan rasa mengantuk.

8. Belajarlah dengan tujuan menimba ilmu bukanlah sekadar untuk lulus peperiksaan.Pelajar-pelajar yang kandas adalah pelajar-pelajar yang :

1. Tidak mempunyai jadual belajar yang tetap dan hanya bergantung kepada "mood" untuk belajar.

2. Tidak suka mengulangkaji pelajaran dan selalu mengulangkaji pelajaran di saat-saat akhir peperiksaan.

3. Mengganggap TV dan lagu dapat membantu memudahkan mengulangkaji pelajaran.

4. Belajar semata-mata untuk peperiksaan.

Teknik Belajar 1

Ramai di antara kita yang rajin belajar. Pantang ada masa lapang, semuanya diisi dengan menelaah buku pelajaran. Namun ramai juga yang mengeluh. Segala yang dibaca tidak melekat di minda. Apa dah jadi? Artikel ini akan cuba menyenaraikan secara ringkas 12 strategi belajar yang sepatutnya ada pada semua orang khususnya mereka yang bergelar penuntut.

1. Pelajar Dan Pembelajaran
Pelajar perlulah mengetahui apakah tujuan mereka belajar iaitu sama ada untuk mendapatkan ilmu dan kecermerlangan ataupun belajar kerana mengikut rakan-rakan sahaja.Dengan ini para pelajar akan sedar tentang tanggungjawab mereka sebagai pelajar.

2. Pengurusan Diri
Para pelajar mestilah boleh menguruskan diri sendiri serta menyesuaikan diri dengan persekitaran persekolahan dan pembelajaran yang stabil. Pelajar perlu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyeronokkan untuk menuntut ilmu.

3. Mengurus Masa
Pelajar mesti berupaya menjadualkan masa untuk belajar, beriadah, bergiat dalam kegiatan ko-kurikulum, menonton televisyen dan sebagainya. Pelajar juga mestilah berkebolehan mengingati sesuatu dalam jangka masa yang lebih panjang.

4. Kemahiran Merancang
Kemahiran merancang semua aspek hidup amat penting, misalnya pelajar mestilah tahu apa yang telah dan akan dilakukan. Oleh itu, pelajar mestilah mempunyai arah dan tujuan yang positif.

5. Kemahiran Berfikir
Untuk menjadi pelajar yang berjaya, pelajar mesti berfikiran secara kritis dan positif. Kemahiran berfikir ini harus dipelajari dan dipraktikkan.

6. Kemahiran Belajar
Belajar bukanlah sesuatu yang mudah tetapi bukanlah sesuatu yang sukar. Untuk menjadikan belajar itu mudah, para pelajar mestilah menguasai kemahiran belajar yang sistematik Belajar bukanlah sesuatu yang mudah tetapi bukanlah sesuatu yang sukar. Untuk menjadikan belajar itu mudah, para pelajar mestilah menguasai kemahiran belajar yang sistematik

7. Kemahiran Membaca
Boleh dikatakan semua pelajar boleh membaca tetapi tidak ramai yang boleh membaca dengan pantas, dan dalam masa yang sama dapat memahami dan mengingati apa yang dibaca.Oleh itu, para pelajar mestilah menguasai kemahiran membaca dengan sebaik mungkin.

8. Kemahiran Membuat Nota
Terdapat pelbagai cara dan kaedah membuat nota, tetapi yang penting, nota yang anda buat mestilah memudahkan anda memahaminya. Jika kita hanya membaca atau menyelidik tanpa mencatatnya di dalam buku nota, kesannya tidak akan sampai ke mana dan tidak bertahan lama.

9. Kemahiran Menyelidik
Bagi memahami dan mendalami ilmu pengetahuan, setiap pelajar mesti mahir merujuk dan menyelidik sama ada daripada buku- buku, akhbar, majalah, membuat temu ramah, dan sebagainya.

10. Kemahiran Menyampaikan
Setelah anda membaca, berfikir, belajar dan membuat nota, seharusnya anda mahir pula menyampaikan kembali apa yang anda fahami dengan berkesan sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan.

11. Teknik Peperiksaan
Setiap pelajar akan dinilai melalui peperiksaan. Oleh itu, pelajar mesti berkebolehan menguasai teknik-teknik peperiksaan seperti keupayaan menganalisis soalan, mengetahui takrif soalan dan menjawab soalan.

12. Kemahiran Menilai
Pelajar mesti berupaya menilai kelemahan dan kekuatan diri sendiri di samping sentiasa berusaha memperbaiki segala kelemahan diri. Jangan sesekali menyalahkan orang lain jika kita gagal. Adalah lebih baik kita menyalahkan diri sendiri dan melihat kelemahan-kelemahan diri dan seterusnya bertekad untuk berjaya.


Apapun, segalanya terpulang kepada azam dan usaha anda!!!!!

Tips Menduduki Exam

Exam! Istilah yang satu ini bisa membuatkan sesetengah orang seram sejuk, gelabah dan gementar. Malah tidak kurang yang berulang-alik ke tandas sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Nah! apa tunggu lagi? Baca 10 tips berikut untuk membantu anda lebih tenang dan yakin dalam peperiksaan.

1. Datanglah dengan cukup bersedia dan lebih awal.
Bawalah semua alat tulis yang anda perlukan, seperti pensel, pen, jam (tangan), pemadam, pembaris, dan lain-lainnya. Kelengkapan ini akan membantu anda untuk memberi sepenuh tumpuan sepanjang masa peperiksaan.

2. Tenang dan percayakan diri anda.
Ingatkan diri anda bahawa anda sudah siap sedia dan akan menghadapi peperiksaan dengan baik.

3. Bersantailah tapi berhati-hati.
Pastikan meja dan kerusi anda dalam keadaan baik dan selesa untuk anda menulis. Duduk dalam keadaan menegak.

4. Prebiu soalan-soalan terlebih dahulu.
Luangkan 10% dari keseluruhan waktu peperiksaan untuk membaca soalan secara mendalam, tanda kata-kata kunci dan tetapkan berapa lama masa yang diperlukan untuk menjawab setiap soalan. Rancangkan untuk menjawab soalan yang mudah dulu, baru soalan yang sukar. Ketika anda membaca soalan, catatkan juga idea-idea yang muncul yang mungkin akan digunakan sebagai jawapan.

5. Jawab soalan secara strategik.
Mulai dengan menjawab soalan mudah yang anda tahu, kemudian dengan soalan yang mempunyai markah banyak.

Soalan terakhir yang seharusnya anda jawab adalah:
• soalan paling sukar,
• yang memerlukan masa yang lebih panjang untuk menulis jawapannya,
• tetapi mempunyai markah sedikit.

6. Semasa menjawab soalan aneka pilihan, ketahuilah jawapan yang patut dipilih.
Mula-mula, abaikan jawaban yang anda tahu salah. Tekalah pilihan jawapan ketika tidak ada pilihan jawapan yang dapat anda abaikan. Jangan mengubah suatu pilihan jawapan jika anda tidak pasti kerana pilihan pertama jawapan anda biasanya betul, jangan menggantinya kecuali anda yakin dengan pembetulan yang anda lakukan.

7. Semasa menjawab soalan esei, fikirkan dulu jawapannya sebelum menulis.
Buat rangka karangan untuk esei dengan mencatat dulu beberapa idea yang akan ditulis. Kemudian susun isi-isi itu mengikut susunan yang mana penting atau perlu dibincangkan dulu.

8. Semasa menjawab soalan esei, jawab pada persoalannya.
Tulis frasa pokok pada frasa pertama. Gunakan perenggan pertama sebagai pengenalan esei anda. Gunakan perenggan seterusnya untuk membincangkan isi-isi utama secara terperinci. Sokong isi anda dengan penerangan yang jelas, contoh, atau petikan dari buku atau media lain jika perlu.

9. Sisihkan 10% waktu anda untuk memeriksa jawapan.
Periksa jawapan; elakkan keinginan untuk cepat meninggalkan dewan atau bilik setelah anda menjawab semua soalan ujian. Pastikan anda telah menjawab semua soalan. Baca sekali lagi jawapan anda untuk memeriksa ejaan, struktur bahasa dan tanda baca. Untuk jawapan matematik, pastikan tidak ada kesilapan (misalnya salah meletakkan tanda titik perpuluhan). Bandingkan jawapan matematik anda yang sebenarnya dengan pengiraan ringkas.

10. Analisa jawapan anda.
Setiap peperiksaan akan membantu anda dalam mempersiapkan diri untuk peperiksaan berikutnya. Tetapkan strategi mana yang sesuai dengan anda. Tentukan strategi mana yang tidak menjadi dan ubahlah. Gunakan kertas peperiksaan sebelumnya ketika belajar untuk peperiksaan akhir.


SEMOGA BERJAYA....

Jadual Belajar

Seringkali kita mengeluh kerana kesuntukan masa untuk study. Keluhan ini bukan keluhan biasa kerana ia bersangkutan dengan hala tuju hidup kita di masa depan. Penyelesaian masalah ini bukan suatu yang rumit tetapi pelaksanaannya mungkin menjadi cabaran terbesar buat kita.
Secara peribadi, saya percaya bahawa pengurusan masa yang bijak adalah pekara pokok yang harus kita lakukan. Membuat jadual waktu mungkin tidak sukar tetapi untuk mematuhi jadual tersebut memerlukan disiplin diri yang teguh. Berikut ialah tips yang mungkin dapat membantu anda mengatur jadual waktu belajar yang berkesan.

Tips 1: Mengatur Jadual Belajar Secara Efektif.

Penjadualan Waktu adalah membuat dan melaksanakan jadual belajar agar dapat mengatur dan mengutamakan pelajaran anda dari segi membahagi waktu dengan aktiviti, keluarga, dan lain-lain.

Pedoman:
~ Perhatikan masa anda.
~ Fikirkankan bagaimana anda mengguna masa anda.
~ Bilakah anda menghabiskan masa anda dengan sia-sia.
~ Ketahuilah masa yang produktif.

Dengan mengetahui bagaimana anda menghabiskan waktu, akan dapat
membantu anda :

1. Membuat daftar "Tugasan".
Tulislah perkara-perkara yang patut anda lakukan, kemudian tentukan apa yang dilakukan sekarang, apa yang akan dilakukan nanti, apa yang perlu dilakukan oleh orang lain, dan apa yang boleh ditangguh dahulu.

2. Membuat jadual harian/mingguan.
Catat temu janji, kelas dan pertemuan pada buku/jadual kronologi. Sentiasa mengetahui jadual untuk tempoh sehari, dan selalu masuk tidur dengan mengetahui anda sudah siap untuk menghadapi hari esok.

3. Merancang jadual bulanan.
Gunakan jadual bulanan supaya anda boleh merancang aktiviti lebih awal. Jadual ini juga dapat membantu anda memanfaatkan waktu lapang dengan lebih selesa.
Tips 2: Merancang Jadual Belajar Secara Efektif
• Agihkan waktu yang cukup untuk tidur, makan dan rekreasi.

• Susun tugas-tugas mengikut keutamaan.

• Luangkan waktu untuk berbincang atau mengulangkaji pelajaran sebelum ke sekolah atau masuk ke kelas.

• Sediakan waktu untuk mengulang kaji pelajaran selepas waktu sekolah. Ingatlah bahawa anda mungkin akan lupa pelajaran tersebut sekiranya pelajaran itu tidak diulang baca dalam tempoh 24 jam.

• Jadualkan waktu 50 minit untuk setiap sesi belajar.

• Pilih tempat yang selesa (tidak mengganggu penumpuan) untuk belajar.

• Rancangkan juga "deadline".

• Jadualkan waktu belajar anda sebanyak mungkin pada pagi/siang/malam.

• Jadualkan ulangkaji tajuk pelajaran mingguan.

• Hati-hati, jangan sampai dipermainkan oleh jadual anda sendiri !

Good Luck.....

Teknik Nota Ringkas

Melalui pengamatan saya bersama pelajar, saya dapati pelajar gemar menyalin / menulis nota. Walau bagaimanapun, kebanyakan pelajar menyalin semula hampir 90% kesemua nota tersebut. Mereka gagal untuk mengenal pasti isi penting dan huraian ringkas yang patut dicatat. Justeru, usaha mereka untuk mencatat nota ringkas menjadi beban kepada diri pelajar kerana tidak mengetahui teknik menulis nota ringkas yang sepatutnya. Berikut saya kongsikan tips mencacat nota ringkas dengan berkesan.

1. Pusatkan pendengaran [kemahiran mendengar].
• Perkara terpenting semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
• Pendengaran berfokus membantu kefahaman dan pengetahuan.
.Membantu anda lebih memahami isi pelajaran sekaligus membantu anda mencatat nota ringkas dengan berkesan.

2. Pembacaan lancar [Kemahiran membaca]
• Kemahiran ini amat penting untuk digunakan semasa menyalin nota daripada buku agar masa untuk mendapatkan isi penting dapat dijimatkan.

3. Kecekapan menulis.
.Gunakan singkatan yang anda sendiri fahami.
• Anda harus mampu menulis dengan cepat, jelas dan kemas.
.Tidak perlu menyalin kesemua nota kerana ini amat meletihkan dan boleh menghilangkan minat anda.

4. Mencatat kata kunci sahaja.
• Pilih isi-isi penting sahaja[menggunakan kata kunci yang anda sendiri fahami].
.Anda juga boleh menggunakan ringkasan atau simbol yang mudah untuk anda ingati.

5. Nota yang ringkas dan padat.
•Sediakan buku catatan yang kecil / come dan cute [yang boleh dibawa kemana sahaja]
. Nota yang anda tulis mesti difahami oleh anda sendiri.
• Nota ini membantu meningkatkan tahap ingatan anda.

6. Menggunakan perkataan sendiri.
• Memudahkan anda mengingati dan memahami apa yang anda tulis.

7. Memahami setiap kata kunci.
• Menggunakan kata kunci yang ada sendiri fahami [mengelakkan kekeliruan].
. Memudahkan pemahaman anda. Ingat! Nota yang anda tulis ini adalah untuk anda sahaja. Biar hanya anda yang memahami setiap kata kuncinya.

8. Pengunaan pelbagai teknik mencatat nota
. Setiap orang ada cara menulis nota tersendiri. Anda?
.Boleh gunakan kaedah ‘point’, gambar rajah, peta minda dll yang mudah untuk anda fahami.


Selamat mencuba & semoga berjaya…

Resipi Kejayaan

Berikut saya kongsikan "resipi orang berjaya" setelah membaca buku popular iaitu Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey

1. Bertanggung jawab pada diri sendiri.
Tanggung jawab merupakan salah satu kayu pengukur sama ada anda sudah mulai berusaha menentukan sendiri keutamaan, waktu dan sumber-sumber yang boleh dipercayai dalam mencapai kejayaan belajar

2. Berikan tumpuan terhadap nilai dan prinsip yang anda percaya.
Tentukan sendiri mana yang penting bagi anda. Jangan biarkan rakan atau orang lain menentukan apa yang penting untuk anda.

3. Dahulukan mana yang penting.
Lakukanlah dulu keutamaan-keutamaan yang telah anda tentukan sendiri. Jangan biarkan orang lain atau hal lain mengganggu apa yang telah anda tetapkan.

4. Anggap anda berada dalam "win-win situation".
Anggaplah rakan anda yang banyak membantu dalam belajar bersama dan banyak memberikan idea baru dalam melakukan tugasan juga sebagai saingan anda dalam kelas. Dengan cara ini, anda akan selalu terdorong untuk melakukan yang terbaik (do your best) di dalam kelas.

5. Fahami orang lain, maka mereka akan memahami anda.
Ketika anda membincangkan suatu masalah akademik dengan guru, misalnya menanyakan tentang nilai matematik atau meminta tambahan waktu untuk menyiapkan kerja, tempatkan diri anda sebagai guru tersebut. Cuba tanyakan pada diri anda, apakah alasan yang paling sesuai untuk diberikan ketika berada dalam posisi guru tersebut.

6. Cari penyelesaian yang lebih baik.
Apabila anda tidak memahami tajuk yang diajarkan pada hari ini, jangan hanya membaca ulang bahan tersebut. Cuba cara lain pula. Misalnya, bincangkan tajuk tersebut dengan guru, rakan, kelompok belajar atau dengan guru pembimbing (mentor) kamu. Mereka akan dapat membantu anda untuk memahami tajuk itu dengan lebih baik.

7. Cabar diri sendiri secara berkesinambungan.
Dengan cara ini, pelajar akan terasa mengasyikkan, dan mungkin anda mendapat idea-idea yang cemerlang.

Cubalah....

Rahsia Pelajar Cemerlang

Kejayaan bukan warisan! Kejayaan cemerlang seseorang pelajar sama ada di dalam UPSR, PMR, SPM, STPM atau di peringkat pengajian yang lebih tinggi pasti ada rahsianya. Jom kita selongkar Rahsia Pelajar Cemerlang...


Pelajar yang berjaya biasanya;
1. Ada MATLAMAT dan SASARAN
- Memiliki impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Matlamat ini secara langsung akan menyuntik semangat untuk terus berusaha walaupun banyak cabarannya.

2. PERCAYA dan YAKIN akan diri
- Sentiasa yakin dengan kebolehan diri dan percaya bahawa diri juga boleh berjaya seperti orang lain.

3. Mempunyai TUMPUAN / KONSENTRASI yang tinggi
- Terutama semasa P&P di kelas mahupun semasa belajar sendiri atau secara
berkumpulan.

4. Mempunyai PERANCANGAN
- Menentukan keputusan yang ingin dicapai, menentukan keutamaan subjek yang ingin dikuasai serta memikirkan cara membuatkan pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat.

5. Memiliki STRATEGI BELAJAR
- Mengamalkan teknik belajar seperti teknik nota ringkas,kad imbas, peta minda, belajar berkumpulan dan sebagainya.

6. Bijak MENJAGA MASA
- Membuat jadual belajar / bermain peribadi dan mendisiplinkan diri untuk mematuhinya.

7. Mempunyai PERGAULAN POSITIF
- Bergaul dengan rakan-rakan yang berfikiran positif / berdisiplin / bertingkahlaku baik.

8. Sentiasa MEMANTAU prestasi diri
- Menilai [membuat post mortem] kekuatan dan kelemahan diri dalam sesuatu subjek serta berusaha memperbaikinya.

9. Mempunyai hubungan BAIK DENGAN GURU
- Menjaga tatacara behubung dengan guru, tidak segan bertanya dan meminta bantuan guru tetapi dalam masa yang sama tidak bergantung sepenuhnya kepada guru.

10.KONSISTEN dalam belajar
- Belajar tidak mengikut mood [sekejap rajin sekejap malas]. Sentiasa memotivasikan diri untuk terus belajar.

11.Sentiasa PERSISTENT [kekal pada matlamat diri dan terus maju ke depan]
- Tidak mudah berputus asa atau tidak mudah berpuas hati dengan pencapaian diri. Walaupun lemah atau perlahan dalam menguasai sesuatu subjek tetapi terus berusaha.

12.Sanggup BERKORBAN
- Sanggup berkorban masa, tenaga dan wang ringgit. Meninggalkan keseronokan melampau seperti lepak bersama rakan, bermain, berfoya-foya dan sebagainya sehingga menjejaskan pelajaran.

13.Menjadi AGAMA NO.1
- Mematuhi ajaran agama demi memperoleh keberkatan. Berdoa untuk kesihatan dan kesejahteraan atau kejayaan serta akur bahawa berusaha adalah hak manusia tetapi Tuhan yang menentukan segalanya.

Tunggu apa lagi...berubahlah ke arah yang lebih positif demi masa depan yang GEMILANG!

Selamat belajar...

Nov 18, 2011

SELAMAT BERJUANG

Selamat menghadapi peperiksaan buat semua calon STPM 2011 di seluruh negara terutama sekali kepada semua anak didik di Pra-U Atas Semekar. Buat yang terbaik untuk diri dan keluarga anda. Inilah detik terbaik untuk anda membuktikan kemampuan diri. Berdoa kepada Tuhan, restu ibu bapa dan guru serta percaya kepada diri adalah azimat yang ampuh untuk menghadapi detik penentuan ini. Selamat berjuang dan semoga berjaya. Sayang anda semua...muahhhhh.

Nov 4, 2011

Bahagian C: Pemahaman dan Ulasan Teks

Info Penting
1. Soalan [i]
- Hendaklah dijawab dalam SATU AYAT sahaja. Jawapan biasanya terdapat di dalam teks.

2. Soalan [ii]
- Hendaklah dijawab menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan (2 isi dan 2 huraian).
-Jawapan biasanya tersirat / perlukan pengetahuan am yang luas.
- Tidak perlu pengenalan / kesimpulan.

- Ayat yang ringkas tetapi padat dan bernas.Contoh Soalan dan Jawapan
“ 4G ialah singkatan untuk ‘Fourth Generation’ atau generasi keempat teknologi telefon bimbit. Teknologi 4G membolehkan pengguna berkomunikasi secara video daripada telefon bimbit ke telefon bimbit lain dan komputer riba. Selain itu, pengguna juga boleh memuat turun lagu dan video dengan kadar 10 kali ganda lebih pantas berbanding teknologi sedia ada. Teknologi yang semakin popular ini juga member perkhidmatan tanpa batasan seperti tayangan televisyen, pertunjukan multimedia, sidang video langsung, pelayaran maya, e-mel dan petunjuk peta.”
[a] Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi 4G?
- Teknologi 4G ialah rangkaian telefon bimbit tanpa wayar yang canggih dan pantas

[b] Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan keburukan akibat penyalahgunaan teknologi 4G tersebut?
Penyebaran pornografi merupakan antara kesan buruk penyalahgunaan teknologi 4G. Laman web lucah begitu mudah dilayari dan ini memberi kesan negatif kepada pemikiran pengguna khususnya remaja. Pelbagai aplikasi canggih yang terdapat di dalam teknologi 4G juga mendorong kepada pembaziran masa. Pekerja contohnya mudah leka bermain sehingga mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...