Selamat Datang ke Ruai Aman. Blog Berinformasi dan BerilmiahTerima kasih atas kunjungan anda. Kehadiran anda amat dialu-alukan.

Welcome To My Ruai

Nov 29, 2011

KBKK

Sebagai manusia, kita adalah makhluk istimewa ciptaan Tuhan yang dianugerahkan dengan akal dan fikiran. Kita mampu berfikir untuk membeza antara betul dan salah atau baik dan buruk sesuatu perkara. Tetapi adakah kita faham tentang kemahiran berfikir?

Komponen utama KBKK:
• Berfikir secara kritis,
• Berfikir secara kreatif.

1. Kemahiran berfikir secara kritis
KB secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.

2. Kemahiran berfikir secara kreatif?
Merujuk kepada kecekapan menggunakan minda untuk:
• menjana dan menghasilkan idea,
• mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
• menerokai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.

Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:
• membanding dan membeza:
• membuat kategori,
• meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
• menerangkan sebab.
• membuat sekuen / urutan.
• menentukan sumber yang dipercayai,
• membuat ramalan,
• mengusul periksa andaian,
• membuat inferens

Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:
• mencipta analogi
• menjana dan menghasilkan idea baru
• mencipta metafora
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...